Samarbete och användning en enda källa för flera ändamål

Du kan använda synkroniseringsfunktionen för att förpacka information så att samma innehåll kan distribueras i flera format och genom flera kanaler. Förutom att anpassa designen efter olika medier–utskrift, webben eller interaktivt–kan du även skapa projekt som innehåller flera layoutstorlekar. Det bästa av allt är att du kan strömlinjeforma ditt arbete genom att automatiskt synkronisera innehållet mellan olika typer av layouter.

Samarbete och användning en enda källa för flera ändamål