Använd samarbetesinställningen

Dialogrutan Samarbetesinställning (menyn Arkiv) inkluderar samarbetesinställningar på projektnivå. Du kan använda dessa inställningar för att göra följande saker:

  • Etablera länkar till komponeringslayouter i externa projekt.
  • Visa information om delade komponeringslayouter i det aktiva projektet.
  • Dela Job Jackets.
  • Importera text eller bilder i biblioteket med delat innehåll.
  • Ta bort text eller bilder som har importerats med dialogrutan Samarbetesinställning.
  • Ange hur ofta det aktiva projektet ska uppdateras med ändringar i det länkade innehållet eller inställningarna i Job Jackets.

Nedanstående avsnitt beskriver dessa inställningar.

Använd samarbetesinställningen