Ange alternativ för uppdatering

Du kan ange hur ofta Composition Zones som baseras på länkade layouter ska uppdateras.

QuarkXpress db collaboration setup updates tab Ange alternativ för uppdatering

Ange uppdateringsalternativen i fliken Uppdateringar i dialogrutan Samarbetesinställning.

  • Vid öppnandet: Uppdaterar när du öppnar projektet.
  • Före utskrift: Uppdaterar innan du öppnar projektet.
  • Under arbetets gång: Uppdaterar i enlighet med det angivna Uppdateringsintervallet.

Ange alternativ för uppdatering