Importera och hantera delat innehåll

Fliken Innehåll i dialogrutan Samarbetesinställning (menyn Arkiv) gör att du kan importera text och bilder, och fliken visar en lista med synkroniserad text och synkroniserade bilder i ett projekt.

QuarkXpress db collaboration setup import Importera och hantera delat innehåll

Använd fliken Innehåll i dialogrutan Samarbetesinställning för att importera text och bilder.

När du importerar text och bilder med hjälp av fliken Innehåll placeras innehållet direkt i paletten Delat innehåll.

Importera och hantera delat innehåll