Länka till andra projekt

Du kan skapa komponeringslayouter och se till att dessa komponeringslayouter är tillgängliga för andra medarbetare i gruppen, och du kan länka till projekt som innehåller länkningsbara komponeringslayouter.

QuarkXpress db collaboration setup linked layouts Länka till andra projekt

Använd fliken Länkade layouter i dialogrutan Samarbetesinställning för att länka till andra projekt som innehåller länkningsbara komponeringslayouter, för att bryta länkar till länkningsbara komponeringslayouter i andra projekt och för att ta bort länkade komponeringslayouter från projektet.

Du kan lära dig att länka till andra projekt i avsnittet “Länka till en komponeringslayout i ett annat projekt“. Om du vill lära dig att använda knapparna Bryt länk och Ta bort ska du läsa “Avsynkronisera en komponeringslayout“.

Spalten Namn visar komponeringslayoutens namn som det angavs i paletten Delat innehåll och spalten Ursprungligt namn visar komponeringslayoutens ursprungliga namn, som det angavs i den ursprungliga värdlayouten. Tack vare att du kan se båda namnen blir det lättare att spåra komponeringslayouter ifall du skulle döpa om en komponeringslayout i paletten Delat innehåll.

Länka till andra projekt