Visa information om länkningsbara komponeringslayouter

Du kan visa en lista över länkningsbara komponeringslayouter i projektet i fliken Delade layouter.

QuarkXpress db collaboration setup shared layouts Visa information om länkningsbara komponeringslayouter

Du kan identifiera länkningsbara komponeringslayouter i projektet i fliken Delade layouter i dialogrutan Samarbetesinställning.

Spalten Namn visar komponeringslayoutens namn som det angavs i paletten Delat innehåll och spalten Ursprungligt namn visar det namn som användes för komponeringslayouten i dialogrutan Layoutegenskaper.

Visa information om länkningsbara komponeringslayouter