Dela en komponeringslayout

Du kan ange delning när du skapar en komponeringslayout och du kan även ändra delningsinställningarna vid ett senare tillfälle. Delningsalternativen inkluderar:

  • Synkroniserad, redigerbar delning över flera projekt:Du kan exportera en komponeringslayout till en separat projektfil som kan öppnas och redigeras fritt. Det här kallas för en extern komponeringslayout. Andra projekt kan länka till en projektfil som innehåller en extern komponeringslayout och användarna kan skapa Composition Zones-objekt från denna layout.
  • Synkroniserad, länkad delning över flera projekt:Du kan göra så att interna komponeringslayouter kan länkas. Det här innebär att andra projekt kan länka till det projekt som innehåller den interna komponeringslayouten och skapa Composition Zones-objekt från denna layout.
  • Delning av enskilt projekt: Du kan begränsa användningen av komponeringslayouten till det projekt som innehåller layouten (detta kallas för en layout för ett enskilt projekt).
Anm: När du länkar till ett projekt kan du skapa Composition Zones-objekt från alla delade komponeringslayouter i projektet. Men du kan inte redigera en komponeringslayout om du inte öppnar det projekt som innehåller layouten. Flera användare kan länka till ett projekt som innehåller en komponeringslayout på en och samma gång, men det är bara en person åt gången som kan öppna projektet och redigera layouten.

Dela en komponeringslayout