Avsynkronisera en komponeringslayout

När du avsynkroniserar en komponeringslayout bryter QuarkXPress länken mellan denna komponeringslayout och alla befintliga Composition Zones-objekt som baseras på denna komponeringslayout. Om du vill avsynkronisera alla förekomster av ett Composition Zones-objekt i ett projekt markerar du komponeringslayouten i paletten Delat innehåll och klickar på knappen Avsynkronisera alla QuarkXpress btn shared content unsynchronize all Avsynkronisera en komponeringslayout. Men om du sedan ändrar komponeringslayouten och placerar ett nytt Composition Zones-objekt som är baserat på denna, återspeglas ändringen i det nya Composition Zones-objektet.

Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Avsynkronisera en komponeringslayout