Dela en komponeringslayout för redigering

Om du vill att andra användare ska kunna redigera din komponeringslayout som en separat fil kan du skapa en extern komponeringslayout. När en användare redigerar denna externa komponeringslayout uppdateras innehållet i den ursprungliga värdlayout som komponeringslayouten skapades i (och uppdaterar även andra projekt som länkas till den externa komponeringslayouten). Uppdateringarna visas i Composition Zones-objekten i enlighet med de inställningar som gjorts för de layouter som innehåller Composition Zones-objekt (omedelbart, när projektet öppnas eller vid utskrift).

Du använder knappen Gör till extern i dialogrutan Delade objektegenskaper för att skapa alla externa komponeringslayouter. Dialogrutan Delade objektegenskaper visas när du skapar en komponeringslayout som baseras på flera markerade block, eller när du använder verktyget för Composition Zones och sedan klickar på Lägg till objekt i paletten Delat innehåll eller väljer Objekt > Dela. För befintliga komponeringslayouter kommer du åt knappen Gör extern från paletten Delat innehåll.

Så här skapar du en extern komponeringslayout från paletten Delat innehåll:

  1. Visa paletten Delat innehåll.
  2. Markera komponeringslayouten som visas i paletten Delat innehåll.
  3. Klicka på knappen Redigera.
  4. Klicka på Gör till extern i dialogrutan Delade objektegenskaper. Dialogrutan Spara som öppnas.
  5. Ange ett filnamn, välj en plats och klicka på Spara. Den externa komponeringslayouten skapas som ett separat QuarkXPress-projekt.
Anm: När du markerar det externa Composition Zones-objektet i paletten Delat innehåll och klickar på Redigera visas Gör till intern på knappen.

Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Dela en komponeringslayout för redigering