Redigera en komponeringslayout: Innehåll

När du redigerar en komponeringslayout kan du ändra innehållet och justera attribut på layoutnivå.

Så här redigerar du innehållet i en komponeringslayout:

  1. Om du vill ha en extern komponeringslayoutsfil väljer du Arkiv > Öppna.
  2. Om du vill använda en komponeringslayout i ditt QuarkXPress-projekt klickar du på layoutnamnet på layoutfliken längst ned i projektfönstret (tillgängligt om Visa flik i projektfönster är markerat). Om namnet på komponeringslayouten inte visas i layoutfliken väljer du objektverktyget QuarkXpress tool item Redigera en komponeringslayout: Innehåll och dubbelklickar på Compositions Zones-objektet.
  3. När komponeringslayouten visas går det att redigera allt innehåll i komponeringslayouten. Du kan använda meny- och palettkommandon för att ändra text, grafik och objekt och du kan använda verktyg för att lägga till innehåll.
  4. Välj Arkiv > Spara om du vill att ändringarna ska återspeglas i den ursprungliga värdlayouten (och i eventuella andra layouter som den externa komponeringslayouten har länkats till och placerats i). Om du redigerar en komponeringslayout för ett enskilt projekt uppdateras innehållet i Composition Zones-objektet när du stänger fönstret.
Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Redigera en komponeringslayout: Innehåll