Redigera innehållet i en komponeringslayout för ett enskilt projekt

En komponeringslayout för ett enskilt projekt är begränsat till det projektet där denna layout skapades. Du kommer åt en komponeringslayout och kan redigera den på olika sätt beroende på hur du har ställt in Visa flik i projektfönster i dialogrutan Avancerade layoutegenskaper. När du markerar Visa flik i projektfönster kan du komma åt komponeringslayouten från layoutfliken högst upp i projektfönstret. När du klickar på fliken aktiveras komponeringslayouten så att du kan redigera innehållet och layoutattributen.

Om du inte markerar Visa flik i projektfönster måste du markera objektverktyget och dubbelklicka på det ursprungliga Composition Zones-objektet. Komponeringslayouten visas.

Om komponeringslayouten har skapats från en hel layout markerar du Visa flik i projektfönster i dialogrutan Avancerade layoutegenskaper, så att det är lätt att komma åt layouten. Annars måste du markera komponeringslayouten i paletten Delat innehåll, klicka på Redigera och sedan markeraVisa flik i projektfönster.

Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Redigera innehållet i en komponeringslayout för ett enskilt projekt