Ta bort en komponeringslayout

Så här tar du bort en komponeringslayout:

  1. Visa paletten Delat innehåll.
  2. Markera komponeringslayouten i paletten och klicka på Ta bort QuarkXpress btn shared content delete mac Ta bort en komponeringslayout.
Anm: Knappen Ta bort i fliken Länkade layouter har samma effekt som knappen Ta bort i paletten Delat innehåll.

Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Ta bort en komponeringslayout