Så här fungerar Composition Zones

Ett Composition Zones-objekt är en layout eller ett användardefinierat område i en layout som kan delas med andra QuarkXPress-användare.

Anm: XTensions-programmet Composition Zones måste vara laddat för att du ska kunna arbeta med Composition Zones i QuarkXPress.

Vi tänker oss att en layoutare är ansvarig för QuarkXPress projektfiler för en tidskrift. Layoutaren kan använda Composition Zones för att dela innehållet med skribenter, redaktörer, andra layoutare och utomstående frilansare som också använder QuarkXPress.

Layoutaren kan “dra ut” projektområdet för annonsen i QuarkXPress från ett projekt med hjälp av Composition Zones-objektet och sedan exportera detta Composition Zones-objekt som en enskild fil. Den resulterande filen inkluderar rätt specifikationer, vilket gör att personen som skapade annonsen får mindre att göra när hon eller han börjar arbeta med filen. Den person som skapade annonsen arbetar i QuarkXPress och lägger till innehållet och skickar sedan tillbaka filen – inklusive nödvändiga bilder och teckensnitt – till layoutaren. Layoutaren placerar sedan den uppdaterade filen i rätt mapp och layouten uppdateras automatiskt och visar annonsen. Eftersom Composition Zones-objekt fungerar precis som en QuarkXPress-layout kan layoutaren öppna filen för att rätta till stavfel eller göra andra ändringar.

Under tiden kan layoutaren avdela ett annat Composition Zones-objekt för en artikel på samma sida som annonsen. Layoutaren ritar upp tre block: Ett för rubriken, ett för artikelns brödtext och ett för en bild. Layoutaren använder Skift-tangenten för att markera alla tre blocken och skapar en ny Composition Zones-fil från dessa tre block, exporterar filen och meddelar sedan skribenten att filen är tillgänglig i personalens delade nätverksmapp. Uppdateringarna visas i layoutarens projekt allteftersom skribenten arbetar med filen och sparar de uppdaterade versionerna. Artikeln kan redigeras senare i projektet på samma sätt som annonsen.

QuarkXpress diagram composition zones 01 Så här fungerar Composition Zones

Över: Huvudlayoutaren exporterar delar av ett projekt som Composition Zones och skickar sedan en fil med e-post till en frilansande AD och lägger upp en annan fil på en lokal nätverksansluten server. Mitten: Huvudlayoutaren, reportern och AD:n arbetar med sina egna bitar av sidan på en och samma gång. Under: AD:n skickar den färdiga annonsen till huvudlayoutaren med e-post, sidan uppdateras automatiskt och layouten är klar.

Ovanstående scenario visar de huvudsakliga användningsområdena för Composition Zones, men funktionen kan även användas för att samarbeta på andra sätt. Composition Zones kan exempelvis begränsas till de projekt som de har definierats för, och det finns många anledningar att göra detta. Layoutaren kanske vill använda en annons på mer än ett ställe i projektet, och annonsen kanske inkluderar flera text- och bildblock. Det går inte att använda paletten Delat innehåll för att synkronisera en grupp med objekt, men om layoutaren skapar ett Composition Zones-objekt som baseras på flera markerade objekt synkroniseras detta Composition Zones-objekt och kan sedan användas i hela projektet. Layoutaren kanske avdelar en layout för den tryckta tidskriften och en annan layout i samma projekt för en webbsida som innehåller annonsen. Layoutaren kan begränsa användningen av detta Composition Zones-objekt så att det endast kan användas i det här projektet, men annonsen kan se exakt likadan ut i tryck som på webben.

Så här fungerar Composition Zones