Skapa ett Composition Zones-objekt

Du kan skapa ett Composition Zones-objekt (och motsvarande komponeringslayout) på tre olika sätt.

  • Du kan markera flera objekt och sedan välja Objekt > Composition Zones > Skapa.
  • Du kan avdela en hel layout som en Composition Zones.
  • Du kan markera Componsition Zones-verktygetoch rita upp det område du vill avdela för Composition Zones-objektet manuellt.

Följande avsnitt visar alla tre sätt att skapa ett Composition Zones-objekt, som i det här fallet endast ska användas i ett projekt (dvs. en komponeringslayout för ett enskilt projekt).

Skapa ett Composition Zones-objekt