Arbeta med delat innehåll

Om du någonsin har arbetat med ett projekt där samma innehåll måste se likadant ut på flera ställen är du säkert medveten om att det kan vara lite riskabelt. Tänk om den tryckta versionen av ett dokument uppdateras, men webbversionen inte gör det. QuarkXPress innehåller funktionen delat innehåll för att ta itu med detta problem. Den här funktionen gör att du kan länka innehåll som används på olika platser i en projektfil. Om en kopia av innehållet ändras uppdateras de andra kopiorna omedelbart och automatiskt för att återspegla ändringarna.

QuarkXPress behåller en mallversion för de flesta synkroniserade objekt, men lagrar denna mallversion i en osynlig del av projektfilen som kallas för biblioteket för delat innehåll. När du gör en ändring i ett synkroniserat objekt i en layout, sparas ändringen i mallversionen i biblioteket med delat innehåll, och sedan uppdaterar QuarkXPress automatiskt alla synkroniserade kopior av objektet i projektet för att återspegla ändringen. Det innebär att om du uppdaterar objekt A uppdateras objekt B automatiskt via mallobjektet i biblioteket med delat innehåll – och om du uppdaterar objekt B uppdateras objekt A på samma sätt.

Bibilioteket för delat innehåll kan innehålla bilder, block, linjer, formaterad och oformaterad text, kedjor med textblock, grupper och Composition Zones. När du lägger till något i biblioteket för delat innehåll kan du styra vilka aspekter av innehållet eller objektet som ska synkroniseras (vara detsamma varje gång det förekommer) och vilka aspekter som inte ska synkroniseras.

QuarkXpress diagram shared content library Arbeta med delat innehåll

Biblioteket för delat innehåll innehåller text, bilder, linjer, Composition Zones och objekt som kan användas i olika layouter i ett projekt. När du ändrar en förekomst av ett objekt i ett bibliotek för delat innehåll i en layout uppdateras alla förekomster i alla layouter automatiskt eftersom de är länkade till mallversionen i biblioteket för delat innehåll.

Objekt i biblioteket för delat innehåll visas i paletten Delat innehåll. I den här paletten kan du duplicera och synkronisera innehållet i flera layouter, som i nedanstående bild.

QuarkXpress diagram shared content palette Arbeta med delat innehåll

Paletten Delat innehåll ger tillgång till objekt i biblioteket för delat innehåll. Här använder, “Utskriftslayout 1″ både “Bildblock för förstasidesartikeln” och bilden, men “Webblayout 1″ använder bara själva bilden (i ett större bildblock). Om bilden ändras i någon av layouterna uppdateras båda layouterna automatiskt.

Anm: Information om hur du inkluderar olika typer av layouter i ett anskilt projekt finns under “Projekt och layouter“.

Arbeta med delat innehåll