Dela och synkronisera innehåll

Så här delar och synkroniserar du block, linjer, grupper och innehåll:

 1. Öppna paletten Delat innehåll (menyn Fönster).
 2. Markera de objekt som du vill synkronisera.
 3. Klicka på Lägg till objekt QuarkXpress btn shared content add Dela och synkronisera innehåll i paletten Delat innehåll. När du markerar ett objekt öppnas dialogrutan Delade objektegenskaper. Om du markerar flera objekt öppnas dialogrutan Dela flera objekt.

  QuarkXpress db shared item properties Dela och synkronisera innehåll

  Använd dialogrutan Delade objektegenskaper för att dela och synkronisera enskilda objekt.
  QuarkXpress db share multiple items Dela och synkronisera innehåll

  Använd dialogrutan Dela flera objekt för att dela och synkronisera flera objekt.

  Anm: Om Visa markerade objekt i layouten automatiskt har markerats kan du navigera till ett objekt genom att klicka på dess namn i listan.
  Anm: Du kan bara synkronisera attributen för delade linjer.
 4. Dela egenskaperna för ett markerat objekt genom att markera Synkronisera blockattribut för objektet.
 5. Dela texten eller bilden i ett markerat objekt genom att markera Synkronisera innehåll för blocket. Dela både texten eller bilden och dess formatering genom att klicka på eller välja Innehåll och attribut. Dela bara texten eller bilden genom att klicka på eller välja Endast innehåll. I “Så här fungerar synkroniseringsalternativen” kan du läsa om block- och innehållsalternativ.
 6. Klicka på OK för att lägga till de markerade objekten i paletten Delat innehåll.
  QuarkXpress pal shared content Pat Dela och synkronisera innehåll

  Paletten Delat innehåll ger tillgång till objekt och innehåll i biblioteket för delat innehåll.

Överordnat ämne: Arbeta med delat innehåll

Dela och synkronisera innehåll