Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll

Förutom att importera text eller bilder till text- eller bildblock kan du även importera innehåll direkt till paletten Delat innehåll på två olika sätt.

Så här importerar du innehållet med dialogrutan Samarbetesinställning:

  1. Se till att ett projekt är aktivt och välj Arkiv > Samarbetesinställning. Det importerade innehållet visas i fliken Innehåll i dialogrutan Samarbetesinställning och i paletten Delat innehåll.
    QuarkXpress db collaboration setup import Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll

    Fliken Innehåll i dialogrutan Samarbetesinställning

  2. Klicka på Importera text för att öppna dialogrutan Importera text. Markera en textfil och klicka på Öppna. Ange hur innehåll och attribut ska delas i dialogrutan Delade objektegenskaper.
  3. Klicka på Importera bild för att öppna dialogrutan Importera bild. Markera en bildfil och klicka på Öppna. Ange hur innehåll och attribut ska delas i dialogrutan Delade objektegenskaper.

Du kan också importera innehåll med knappen Importera QuarkXpress btn shared content import Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll i paletten Delat innehålle. Men knappen är bara tillgänglig när du markerar en symbol för text- QuarkXpress icon shared content text Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll eller bildrediering QuarkXpress icon shared content picture Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll i paletten Delat innehåll. Observera att text som importeras på det här sättet bäddas in i projektfilen och ingen länk bevaras till källtextfilen. Bilder som importeras på det här sättet kan dock visas och uppdateras i panelen Bilder i dialogrutan Användning.

Överordnat ämne: Arbeta med delat innehåll

Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll