Så här fungerar synkroniseringsalternativen

Du kan välja mellan olika synkroniseringsalternativ i dialogrutan Delade objektegenskaper när du lägger till objekt och innehåll i paletten Delat innehåll.

  • Avmarkera Synkronisera blockattribut och markera Synkronisera innehåll om du vill synkronisera innehållet i det markerade textblocket, textbanan eller bildblocket utan att synkronisera själva blocket eller banan. Text som synkroniseras på detta sätt måste dras till ett textblock eller en textbana och bilder som synkroniseras på detta sätt måste dras till ett bildblock.
  • Du kan synkronisera texten eller bilden och innehållsattributen (t.ex. formatering för text, skalning, rotation och bildeffekter) genom att klicka på eller välja Innehåll och attribut.
  • Du kan synkronisera texten eller bilden samtidigt som du tillåter viss unik redigering av innehållsattributen genom att klicka på eller välja Endast innehåll. Om du gör detta kan texten eller bilden formateras på olika sätt i olika delar av projektet. Men om du redigerar texten eller uppdaterar bilden på ena stället görs ändringen överallt.
  • Markera Synkronisera blockattribut och avmarkera Synkronisera innehåll om du vill synkronisera ett textblock, textbana eller bildblock samt deras attribut utan att synkronisera innehållet. Antag exempelvis att du gör detta med ett text- eller bildblock och sedan drar ut två kopior av blocket. Om du sedan ändrar storleken på ett av blocken och lägger till en ram, ändras storleken på det andra blocket automatiskt och det får samma ram. Du kan dock importera olika innehåll i varje block.

Markera Synkronisera blockattribut och Synkronisera innehåll och klicka på eller välj Innehåll och attribut om du vill synkronisera objektattribut, innehåll och innehållsattribut. Om du synkroniserar två block på det här sättet görs alla ändringar som görs i det ena blocket även i det andra blocket, inklusive förändringar i blockstorlek, innehåll och formatering.

Överordnat ämne: Arbeta med delat innehåll

Så här fungerar synkroniseringsalternativen