Text och typografi

Text är en viktig del i nästan alla typer av publicering. Med QuarkXPress kan du skapa och redigera text direkt i dina publikationer eller importera text från de flesta populära ordbehandlingsprogram. Förutom standardmässiga textformaterings- och redigeringsfunktioner, innehåller QuarkXPress även funktioner som sökning och ersättning av text och dess attribut, stavningskontroll, anpassade stavningsordlistor och ett verktyg för teckensnittsanvändning som du kan använda för att göra ändringar i textformateringen som påverkar hela projektet.

Typografi är konsten att se till att textens utseende förmedlar innehållets karaktär och mening. Med QuarkXPress kan du kontrollera tonfallet i texten genom att justera typografin in i minsta detalj, inklusive justering av teckensnitt, teckenstilar, radavstånd och avståndet mellan ord och tecken.

Text och typografi