Ange teckenspråket

Du kan ange vilket språk som ska användas vid avstavning och stavningskontroll genom att tilldela texten ett teckenspråk. Det innebär att du kan blanda ord på olika språk i samma stycke utan att programmet avstavar på fel sätt och utan att fler Misstänkta ord anges när du Kontrollerar stavningen (menyn Övrigt). Förutom att använda ett visst språk för tecknen kan du även använda Ingen så att programmet hoppar över dessa ord vid avstavning och stavningskontroll.

Du kan tilldela markerade tecken ett språk i menyn Språk i dialogrutan Teckenattribut (Stil > Tecken) eller i fliken Tecken i paletten Mått.

Överordnat ämne: Text och typografi

Ange teckenspråket