Använda förankrade block

Du kan klistra in block och linjer med valfri form i texten, vilket gör att de fungerar som tecken och flödar med texten. Detta kan vara särskilt användbart när texten omflödas, eftersom förankrade objekt flödar på samma sätt som andra tecken i texten. Om objekten inte har förankrats och texten omflödas, omplaceras de, vilket kan leda till att de överlappar texten.

Överordnat ämne: Text och typografi

Använda förankrade block