Använda styckeattribut

Styckeattribut är formateringsalternativ som gäller för hela stycket. De inkluderar inställningar för justering, indrag, radavstånd och tabulatorer. Du kan använda attribut i markerade stycken genom att använda dialogrutan Styckeattribut (Stil > Format) eller paletten Mått.

Du kan kopiera styckeformat från ett stycke till andra stycken i samma block eller textkedja. Om du vill kopiera använda styckeformat, ska du markera det eller de stycken som du vill ändra och sedan trycka på Alternativ+/Alt+Skift samtidigt som du klickar var som helst i det stycke som innehåller de format som du vill kopiera. När du kopierar styckeformat på det här sättet ändras inte teckenattributen.

Överordnat ämne: Text och typografi

Använda styckeattribut