Använda teckenattribut

Du kan styra textformateringen exakt, tecken för tecken, med QuarkXPress.

Överordnat ämne: Text och typografi

Använda teckenattribut