Använda textinfällning

Funktionen textinfällning innebär att du kan kontrollera textflödet bakom, runt eller inne i objekt och bilder. Du kan ange att texten ska flödas runt objektet eller skapa egna infällningsbanor och sedan ändra dem manuellt.

QuarkXpress example runaround Använda textinfällning

Med hjälp av infällningsbanor kan du skapa sidor som särskiljer sig visuellt.

Överordnat ämne: Text och typografi

Använda textinfällning