Arbeta med designraster

Funktionen designraster är en utökning av funktionen baslinjeraster i QuarkXPress och QuarkCopyDesk version 7 och tidigare. Designrastret gör att det blir lättare att definiera rutnät och innebär att du kan rikta in text och objekt exakt på både sidnivå och textblocksnivå.

Information om inställningar för designraster finns i “Inställningar – Layout – Stödlinjer och raster.”

Överordnat ämne: Text och typografi

Arbeta med designraster