Arbeta med hängande tecken

Hängande teckenuppsättningar hanterar både hängande interpunktion och marginaljustering. Marginaljusteringen gör att du kan ange att tecken ska hänga delvis utanför marginalen för att skapa en textjustering som visuellt sett ser enhetlig ut längs marginalen. Hängande interpunktion gör att du kan hänga interpunktionstecken helt och hållet utanför marginalen så att texten ligger jämnsmed antingen en enhetlig marginal i början av en textrad (inledande) eller längsmed en enhetlig marginal i slutet av en rad (avslutande). Citationstecknet i det första textexemplet nedan hänger exempelvis utanför den inledande marginalen, vilket innebär att det första tecknet på den första textraden riktas in jämnt med de nedanstående textraderna. Citationstecknet i det andra textexemplet nedan hänger utanför den avslutande marginalen.

QuarkXpress example hanging character leading W Arbeta med hängande tecken

Det inledande citationstecknet i samma exempeltext är ett inledande hängande tecken

QuarkXpress example hanging character trailing W Arbeta med hängande tecken

Det avslutande citationstecknet i samma exempeltext är ett avslutande hängande tecken

Du kan skapa egna hängande teckenklasser och hängande teckenuppsättningar, eller använda de förinställda klasser och uppsättningar som medföljde programvaran. En hängande teckenklass är en grupp med tecken som alltid ska hänga utanför marginalen eller indraget innanför marginalen med samma procentuella värde. En hängande teckenuppsättning är en grupp med hängande teckenklasser. Med hjälp av en hängande teckenuppsättning kan du använda en eller flera hängande teckenklasser i stycken.

Visa, skapa, redigera, duplicera och ta bort hängande teckenuppsättningar och -klasser i dialogrutan Hängande tecken för <Projekt>(Redigera > Hängande tecken).

QuarkXpress db hanging characters Arbeta med hängande tecken

Dialogrutan Hängande tecken för <Projekt>

Symbolen QuarkXpress icon hanging character set Arbeta med hängande tecken visas före hängande teckenuppsättningar. Symbolen QuarkXpress icon hanging character class Arbeta med hängande tecken visas före hängande teckenklasser.

Om du markerar en hängande teckenuppsättning i mittpanelen i dialogrutan, visas de hängande teckenklasser som tillhör uppsättningen. Om du markerar en klass i dialogrutans mittpanel, visar den nedre panelen de uppsättningar som den markerade klassen tilhör samt attributen för den markerade klassen.

Anm: Om du vill jämföra hängande teckenuppsättningar eller -klasser, markerar du två klasser eller uppsättningar i dialogrutan Hängande tecken för <Projekt> och trycker på Alternativ/Alt. Knappen Lägg till ändras till Jämför.
Överordnat ämne: Text och typografi

Arbeta med hängande tecken