Arbeta med OpenType-teckensnitt

OpenType är ett teckensnittsformat som kan användas på flera plattformar, som har utvecklats av Adobe och Microsoft, med större teckenuppsättningar och glyfer som ofta inkluderar bråktal, mjuka ligaturer, gammaldags siffror med mera. När ett OpenType-teckensnitt används i texten, kan du komma åt alla stilalternativ som är inbyggda i teckensnittet via dialogrutan Teckenattribut (Stil > Tecken).

Anm: Om du förstår vad skillnaden mellan tecken och glyfer är blir det lättare att förstå hur OpenType-stilarna fungerar. Ett tecken är ett element i skriftspråket–versaler, gemener, numeriska tecken och interpunktion kallas alla för tecken. En glyf är en bild som representerar ett tecken, ibland i olika format. Den vanliga siffran 1 är exempelvis ett tecken, men siffran ett i gammeldags stil är en glyf. Som ett annat exempel kan nämnas ett “f” och ett “i” som står intill varandra är tecken, men ligaturen “fi” är en glyf.
Anm: Det föreligger inte alltid ett förhållande där ett numeriskt tecken motsvarar en glyf. I vissa fall motsvarar tre tecken (exempelvis siffran 1, ett snedstreck och siffran 4) en enda bråktalsglyf. Eller ett tecken kan representeras av tre möjliga glyfer (tre olika et-teckensymboler t.ex.). Du kan välja enskilda tecken för formatering och redigering, oavsett vilka glyfer som används.
Överordnat ämne: Text och typografi

Arbeta med OpenType-teckensnitt