Arbeta med regler för teckensnittsmappning

När du öppnar ett projekt, kontrollerar programmet om alla teckensnitt som används i texten finns i systemet. Om de inte är det visas meddelandet Saknade teckensnitt, som gör att du får möjlighet att byta ut teckensnitt som saknas mot aktiva teckensnitt. Du kan spara dessa ersättningar som globala “regler för teckensnittsmappning”, som kan användas automatiskt varje gång du öppnar ett projekt.

När du skapar en regel för teckensnittsmappnings ska du först öppna det projekt som använder ett saknat (inaktivt) teckensnitt. Klicka på Teckensnitt för att visa meddelandet Saknade teckensnitt. Välj ersättningsteckensnitt för eventuella saknade teckensnitt med knappen Ersätt och klicka sedan på Spara som regel. Alla ersättningar i meddelandet Saknade teckensnitt sparas som regler, även om du bara markerar några av ersättningarna. Om du ändrar dig och inte vill göra ersättningen markerar du raden och klickar på Återställ. Du kan också välja Arkiv > Återgå till sparat när du har öppnat artikeln. Detta visar meddelandet Saknade teckensnitt igen där du kan göra ändringar. (Observera att ändringarna endast gäller för denna artikel och inte för eventuella regler som du nyligen sparade.)

När du har skapat en regel för teckensnittsmappning genom att klicka på Spara som regel i meddelandet Saknade teckensnitt sparas regeln i inställningarna för ditt exemplar av programmet och används i alla artiklar. Välj Övrigt > Teckensnittsmappning om du behöver ändra, ta bort eller dela teckensnittens mappningsregler.

Använd panelen Teckensnittsmappning (QuarkXPress/Redigera > Inställningar) för att ange ett förinställt ersättningsteckensnitt och för att kontrollera om meddelandet Saknade teckensnitt ska visas när du öppnar ett projekt där vissa teckensnitt saknas.

Överordnat ämne: Text och typografi

Arbeta med regler för teckensnittsmappning