Arbeta med textbanor

En textbana är en linje som du kan lägga till text i. Du kan ändra hur texten ligger på banan, textattributen (t.ex. teckensnitt, färg och storlek) och attributen för sökvägens form och stil.

Om du vill lägga till text i en rad eller på en bana markerar du textredigeringsverktyget QuarkXpress tool text content Arbeta med textbanor och dubbelklickar på raden eller banan.

Kontrollera hur texten ligger på banan genom att öppna fliken Textbana i dialogrutan Modifiera (menyn Objekt), och välj sedan hur texten ska flöda längs banan genom att klicka på en knapp i området Textorientering. Du kan också ange vilken del av teckensnittet som ska användas för placering av tecknen på banan genom att välja ett alternativ i menyn Justera textens.

Överordnat ämne: Text och typografi

Arbeta med textbanor