Arbeta med typografimallar

En typografimall är en uppsättning med stycke- eller teckenattribut, eller både och, som innebär att du kan formatera markerade stycken och tecken i en handvändning. Anbvänd typografimallar för att ändra oformaterad text till stilar som rubriker, underrubriker, bildtext eller brödtext. Genom att använda typografimallar för att formatera flera tecken- och styckeattribut på en gång drar du ner på den tid det tar att skapa layouten och typografin ser konsekvent ut i dokumentet.

Överordnat ämne: Text och typografi

Arbeta med typografimallar