Använda typografimallar

Gör något av följande för att använda en typografimall för den markerade texten:

  • Välj typografimallsnamnet i undermenyn Stil > Stycketypografimall eller undermenyn Stil > Teckentypografimall.
  • Visa paletten Typografimallar (menyn Fönster) och klicka sedan på typografimallsnamnet i paletten.
  • Använd det tangentkommando (om det finns något) som visas bredvid namnet på typografimallen i paletten Typografimallar.

När det finns lokala stycke- eller teckenattribut i markerad text, visas ett plustecken bredvid namnet på typografimallen i paletten Typografimallar. Du kan ta bort de lokala attributen genom att klicka på Ingen stil och markera typografimallen igen eller trycka på Alternativ-klicka/Alt-klicka på typografimallens namn.

Överordnat ämne: Arbeta med typografimallar

Använda typografimallar