Lägga till typografimallar

Om du vill importera stycke- och teckentypografimallar från en annan artikel eller ett annat projekt, väljer du Arkiv > Lägg till, navigerar till målartikeln eller projektfilen och visar sedan panelen Typografimallar och importerar de typografimallar du vill ha.

Om en typografimall från källfilen har samma namn som typografimallen i målprojektet, men har en annan definitione visas dialogrutan Tilläggskonflikt. I den här dialogrutan kan du avgöra hur du ska hantera konflikten .

Överordnat ämne: Arbeta med typografimallar

Lägga till typografimallar