Skapa och redigera teckentypografimallar

En teckentypografimall är en namngiven uppsättning med teckenattribut. Du kan låta texten få alla formateringsattributen i teckentypografimallen genom att helt enkelt använda typografimallen i texten. Skapa, redigera eller ta bort teckentypografimallen i dialogrutan Typografimallar (Redigera > Typografimallar).

Skapa en Open Circle Community Choir at Bayview Hall genom att välja Tecken på knappmenyn Ny. Dialogrutan Redigera teckentypografimall visas. Konfigurera typografimallens attribut genom att använda inställningarna i denna dialogruta.

QuarkXpress db edit character style sheet Skapa och redigera teckentypografimallar

Konfigurera en teckentypografimall i dialogrutan Redigera teckentypografimall.

Först måste du konfigurera inställningarna i fliken Allmänna:

  • Namn: Ange ett namn i det här fältet, annars använder programmet det förinställda namnet “Ny typografimall”.
  • Tangentkommando: Ange ett tangentkommando för typografimallen genom att ange det i fältet Tangentkommando. Du kan ange valfri kombination av Kommando, Alternativ, Skift eller Kontroll/Ctrl eller Ctrl+Alt, tillsammans med en funktions- eller tangentbordstangent.
  • Baserad på: Om du vill att attributen i den nya typografimallen ska baseras på en befintlig, väljer du en typografimall i menyn Baserad på.

Sedan väljer du teckenattribut i den nedre delen i dialogrutan Redigera teckentypografimall. Klicka på OK när du är klar, för att återgå till dialogrutan Typografimallar, och klicka på Spara för att spara typografimallen. När du har sparat en teckentypografimall, visas den i undermenyn Teckentypografimall (menyn Stil) och i paletten Typografimallar.


Uppdatera teckentypografimallar

När du markerar text med enhetlig formatering kan du uppdatera typografimallen som används för texten så att den inkluderar den lokala formateringen genom att klicka på knappen Uppdatera.QuarkXpress icon update char style sheet Skapa och redigera teckentypografimallar Du kan också välja Stil > Uppdatera typografimall > Tecken.

Om du vill uppdatera både typografimallen för stycken och typografimallen för tecken som har använts i texten så att de återspeglar den lokala formateringen väljer du Stil > Uppdatera typografimall > Båda.

Överordnat ämne: Arbeta med typografimallar

Skapa och redigera teckentypografimallar