Importera och exportera text

Importera text på ett av följande sätt:

  • Markera textredigeringsverktyget QuarkXpress tool text content Importera och exportera text, placera textinsättningspunkten där du vill infoga texten och välj sedan Arkiv > Importera. Markera alternativet Konvertera citationstecken om du vill konvertera dubbla bindestreck till helfyrkantsstreck och konvertera markeringar för fot och tum till typografiska apostrofer och citationstecken. Markera Inkludera typografimallar för att importera typografimallar från en Microsoft Word- eller WordPerfect-fil eller konvertera “XPress Tags” till formaterad text.
  • Dra en textfil från filsystemet till ett textblock.
  • Dra text från ett annat program till ett textblock.
  • Tryck på Kommando/Ctrl och dra en textfil från filsystemet till ett bildblock eller ett innehållslöst block.
  • Tryck på Kommando/Ctrl och dra text från ett annat program till ett bildblock eller ett innehållslöst block.

Om du drar innehåll till ett block som redan innehåller text eller en bild, skapar QuarkXPress ett nytt block för innehållet som drogs. Tryck på Kommando/Ctrl samtidigt som du drar innehållet till blocket om du vill ersätta blockets innehåll istället. Tryck på Alternativ/Alt samtidigt som du drar om du alltid vill skapa ett nytt block för indraget innehåll.

Om all importerad text inte får rum i textblocket visas överflödessymbolen. Om Tillägg av sidor (QuarkXPress/Redigera > Inställningar > Inställningar > panelen Allmänna) har aktiverats, infogas sidor efter behov (när du importerar text till ett automatiskt textblock) så att texten får rum.

Exportera text genom att först antingen placera textinsättningspunkten i ett textblock (om du vill spara all text i blocket) eller markera den text du vill exportera. Välj sedan Arkiv > Spara text, välj ett alternativ i popupmenyn Format ange ett namn, välj en plats och klicka sedan på Spara.

Överordnat ämne: Text och typografi

Importera och exportera text