Importera och exportera text med Unicode-alternativ

Du kan ange vilken kodningstyp du vill använda när du importerar och exporterar text. Kodningstypen anger den bytessekvens som används för att representera de olika glyferna i texten. När du arbetar med internationell text eller HTML-text, kan du välja lämplig kodning för att konvertera alla tecken i filen till Unicode. Alternativen fungerar så här:

  • Dialogrutan Importera inkluderar en meny för Kodning när du markerar en vanlig textfil eller en textfil som innehåller “XPress Tags”. Programmet försöker avgöra vilken kodning som används i markerade textfiler och använder lämplig kodningstyp. Du kan dock välja ett annat alternativ för text.
  • Dialogrutan Spara text innehåller en meny för Kodning när du exporterar text som vanlig text eller i “XPress Tags”-format.
  • Alternativet Konvertera citationstecken fortsätter att konvertera raka citationstecken till typografiska citationstecken och dubbla bindestreck till helfyrkantsstreck.
Överordnat ämne: Importera och exportera text
Överordnat ämne: Text och typografi

Importera och exportera text med Unicode-alternativ