Kontrollera knipningen

Knipning används för att justera avståndet mellan markerade tecken och ord, så att de får rum på sidan och för typografiska effekter. Knipningsvärdena uttrycks som 1/200 av ett helfyrkantsmellanslag. Ett positivt knipningsvärde ökar mängden utrymme till höger om varje tecken; ett negativt värde minskar utrymmet.

Knipning används ofta för att anpassa texten till ett textblock eller en sida. Alltför mycket knipning kan störa designen och göra det svårt att läsa texten. När du använder knipning för att anpassa texten till sidan bör du ha följande riktlinjer i åtanke:

  • Det är bättre att knipa hela stycken än en rad eller ett ord.
  • Etablera riktlinjer för knipning (exempelvis från +3 till –3).
  • Se till att knipningen för stycken som ligger intill varandra vertikalt är ungefär densamma.

Detta är allmänna regler. Vilka knipningsvärden som är lämpliga beror på design, teckensnitt, spaltbredd med mera.

Överordnat ämne: Text och typografi

Kontrollera knipningen