Kontrollera stavningen

Kontrollera stavningen med ett av alternativen i Övrigt > Kontrollera stavning. Paletten Kontrollera stavning visas.

QuarkXpress pal check spelling Kontrollera stavningen

Paletten Kontrollera stavning

Du kan ändra parametrarna för stavningskontrollen genom att välja ett alternativ i menyn Kontrollera. Alternativen är Ord, Markering, Slutet av artikel, Artikel eller Layout. Om du väljer Layout hoppar stavningskontrollen över mallsideobjekt och kontrollerar mallsidorna när stavningen har kontrollerats på alla layoutsidor. Kontrollera stavningen i låsta textblock, celler och banor genom att markera Sök i låst innehåll. Stavningskontrollen börjar alltid vid textinsättningspunkten.

Påbörja en stavningskontroll genom att klicka på Starta. Påbörja stavningskontrollen från början av den aktiva artikeln genom att Skift-klicka på Starta.

Om du vill ersätta ett felstavat ord skriver du in det rättstavade ordet i fältet Ersätt med eller väljer rätt ord i listan och klickar sedan på Ersätt. Klicka på Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av felstavade ord.

Klicka på Föreslå för att söka efter stavningsförslag för ordet i fältet Ersätt med.

Klicka på Hoppa över för att hoppa över det markerade ordet.

Klicka på Lägg till för att lägga till ordet i fältet Ersätt med i en tilläggsordlista. Om ingen tilläggsordlista är öppen kan du markera eller skapa en när du har klickat på Lägg till. Lägg till alla misstänkta ord i en öppen tilläggsordlista genom att trycka på Alternativ+Skift/Alt+Skift och klicka på Lägg till alla.

Klicka på Klar för att stänga paletten Kontrollera stavning.

Anm: Du kan klicka utanför paletten Kontrollera stavning och återgå till paletten för att starta om en stavningskontroll.
Anm: Välj Redigera > Ångra textändring för att återställa en ändring från paletten Kontrollera stavning.
Anm: Klicka på Inställningar för att visa inställningarna för stavningskontroll. Mer information finns i avsnittet “Inställningar – Program – Stavningskontroll“.
Överordnat ämne: Text och typografi

Kontrollera stavningen