Konvertera text till block

Välj ett alternativ under Objekt > Text till block för att konvertera det eller de markerade tecknen till ett Bézier-block.

Välj Objekt > Konvertera text till block > Ej förankrat för att konvertera markerad text till ej förankrade Bézier-block.

Välj Objekt > Konvertera text till block > Förankrat för att konvertera markerad text till förankrade Bézier-block.

Välj Objekt > Konvertera text till block > Konvertera hela blocket för att konvertera allt innehåll i ett eller flera textblock till ej förankrade Bézier-block.

Mer information finns i “Använda Bézier-former” och “Använda förankrade block.”

Anm: I QuarkXPress version 8 och senare kan du konvertera fler än en textrad i taget till block.
Överordnat ämne: Text och typografi

Konvertera text till block