Räkna ord och tecken

Välj Övrigt > Antal ord och tecken för att visa antalet ord och tecken i en artikel..

QuarkXpress db word and character count Räkna ord och tecken

Dialogrutan Antal ord och tecken

Området Antal tecken visar det totala antalet ord och antalet unika ord i en artikel.

Området Antal tecken visar det totala antalet tecken och specifika språktecken.

Anm: Tecken för privat användning är unika tecken som angivits i en viss Unicode-kodning för en teckenuppsättning, av enskilda personer, organisationer och programförsäljare utanför ISO och Unicode-konsortiet.
Överordnat ämne: Text och typografi

Räkna ord och tecken