Redigera text

Du kan skriva in och importera text i aktiva textblock med textredigeringsverktyget QuarkXpress tool text content Redigera text. Tecen kan skrivas in vid textinsättningspunkten, som visas som en blinkande linje. En artikel är all text som finns i ett textblock. Om flera textblock är sammanlänkade är all text som ingår i blocken en och samma artikel.

Du kan markera text genom att klicka flera gånger med musen. Om du dubbelklickar markeras ordet som innehåller textinsättningspunkten, om du klickar tre gånger markeras raden som innehåller textinsättningspunkten, om du klickar fyra gånger markeras hela stycket som innehåller textinsättningspunkten och om du klickar fem gånger markeras hela artikeln.

När du dubbelklickar för att markera ett ord som du vill klippa ut eller kopiera, ser programmet ordet i sammanhanget och lägger automatiskt till eller tar bort mellanslag när du klistrar in ordet på det nya stället. Denna funktion kallas för Anpassade mellanslag. Om du vill att det ord du markerar ska innehålla medföljande interpunktionstecken ska du dubbelklicka mellan ordet och dess interpunktionstecken.

Överordnat ämne: Text och typografi

Redigera text