Skapa anfang

En anfang är en inledande versal som sträcker sig en eller två rader under den första raden i ett stycke. Funktionen för automatiska anfanger i QuarkXPress förstorar anfangsbokstaven och stycket flödas automatiskt runt anfangen. Teckensnittet och teckenstilen överensstämmer med resten av stycket.

Om du vill använda anfang i ettt markerat stycke visar du fliken Format i dialogrutan Styckeattribut och markerar Anfang. Ange hur många tecken som ska användas som anfang genom att ange ett värde från 1 till 127 i fältet Antal tecken. Ange hur många rader anfangen ska uppta genom att ange ett värde från 2 till 16 i fältet Antal rader.

QuarkXpress example drop cap Skapa anfang

Anfang gör att texten blir mer säregen visuellt sett.

Anm: Anfang mäts i procent och inte i punkter. När du markerar en anfang är den förinställda storleken 100%.
Anm: Du kan också skapa anfang från fliken Styckeattribut i paletten Mått.
Överordnat ämne: Text och typografi

Skapa anfang