Skapa linjer ovanför och under stycken

Linjer används ofta ovanför eller under text för att avskilja stycken, för att ange att informationen hör samman eller för att lägga till ett designelement på sidan. Skapa linjer i fliken Linjer i dialogrutan Styckeattribut (menyn Stil).

Överordnat ämne: Text och typografi

Skapa linjer ovanför och under stycken