Söka och ersätta text

I paletten Sök/Ersätt (menyn Redigera) kan du genomföra vanlig sökning och ersättning. Du kan även använda paletten för att:

  • Söka och ersätta med hjälp av jokertecken: Kommando+Skift+?/Ctrl+Skift+?
  • Söka och ersätta textformatering, inklusive typografimall, teckensnitt, storlek, färg och teckenstil (inklusive OpenType-stilar)
  • Begränsa sökningen till en enda artikel eller till en hel layout
  • Söka och ersätta baserat på vilket språk som används för tecknen (se “Använda ett teckenspråk“)
  • Söka och ersätta ligaturer
  • Sök och ersätt osynliga tecken (se Handbok för tangentkommandon)

När du trycker på Alternativ/Alt ändras knappen Sök nästa till Sök första. Om du vill söka och ersätta baserat på formateringsattribut ska du avmarkera Ignorera attribut.

QuarkXpress db find change Söka och ersätta text

Använd dialogrutan Sök/Ersätt för att söka efter och ersätta text. Om du vill söka och ersätta baserat på formateringsattribut ska du avmarkera Ignorera attribut.

Överordnat ämne: Text och typografi

Söka och ersätta text