Styra användningen av teckensnitt

Om du vill visa och ersätta de teckensnitt som används i en artikel visar du panelen Teckensnitt i dialogrutan Användning (menyn Övrigt). Panelen visar en lista med alla teckensnitt som används i den aktiva artikeln. Om du vill ersätta alla förekomster av teckensnittet i artikeln, markerar du teckensnittsnamnet, klickar på Ersätt och väljer ett annat teckensnitt.

Anm: Om ett teckensnitt visas som [Teckensnittsnamn] på fliken Teckensnitt (Övrigt > Användning), med ett negativt nummer framför namnet, är teckensnittet inte installerat i ditt system. När detta inträffar kan du installera det nödvändiga teckensnittet och öppna dokumentet igen eller använda kommandot Användning till att leta reda på förekomster av teckensnittet och ersätta det med ett annat teckensnitt.
Överordnat ämne: Text och typografi

Styra användningen av teckensnitt