Styra avstavning och utslutning

En avstavnings- och utslutningsspecifikation (A&U) är ett namngivet paket med inställningar för avstavning av ord som sträcker sig utanför marginalen i en textrad, och för att justera, eller utsluta, utrymmet mellan ord och tecken. Du kan använda A&U i enskilda stycken eller associera en A&U med en typografimall för stycken. Stryr dessa inställningar med hjälp av dialogrutan Redigera avstavning och utslutning(Redigera > A&U > Ny).

QuarkXpress db edit hyphenation and justification W Styra avstavning och utslutning

Dialogrutan Redigera avstavning och utslutning

 • Automatisk avstavning: Ange om automatisk avstavning är tillåten.
 • Kortaste ord: Ange hur många tecken ett ord minst måste innehålla för att avstavning ska tillåtas.
 • Minimum före: Ange det minsta antalet tecken före ett bindestreck.
 • Minimum efter: Ange det minsta antalet tecken efter ett bindestreck.
 • Avstava versalgemena: Ange om avstavning av versalgemena ord ska tillåtas.
 • Avstavn. i följd: Ange hur mpånga ord som kan avstavas i på varandra följande radslut.
 • Avstavningszon: Ange inom vilket område före höger indrag avstavningen får ske. Om du exempelvis ställer in avstavningszonen på 15 mm, avstavas ordet när en acceptabel avstavningspunkt inträffar inom 15 mm från höger indrag. Ordet innan det avstavade ordet får inte hamna i avstavningszonen.
 • Utslutningsmetod: Ange avståndet mellan ord och tecken.
 • Mellanrum: Ange det minsta och största mellanrummet mellan ord i stycken som har utsluten eller tvingad justering. Ange det optimala mellanrummet mellan ord i alla stycken, oavsett vilken justering de har.
 • Tecken: Ange det minsta och största mellanrummet mellan tecken i stycken som har utsluten eller tvingad justering. Ange det optimala mellanrummet mellan tecken i alla stycken, oavsett vilken justering de har.
 • Utslutningszon: Ange inom vilket område före höger indrag som det sista ordet i den sista raden i ett utslutet stycke måste befinna sig för att ordet ska utslutas. Om du exempelvis angav 25 mm, utsluts inte den sista raden i ett stycke med denna avstavnings- och utslutningsspecifikation förrän det sista ordet ligger närmare det högra indraget än 25 mm.
 • Utslut enstaka ord: Ange om ett enstaka ord på en rad i ett utslutet stycke ska sträckas från det vänstra till det högra indraget. Om rutan är avmarkerad kommer ett enstaka ord på en rad att vänsterställas.
Överordnat ämne: Text och typografi

Styra avstavning och utslutning