Styra kerning

Kerning innebär justering av mellanrummet mellan två tecken. Vissa teckenpar ser bättre ut när de kernas. Du kan använda automatisk kerning, och du kan även använda manuella kerningsinställningar för att ange ytterligare kerning mellan tecken.

Kerningsvärdena uttrycks som 1/200 av ett helfyrkantsmellanslag. Ett positivt kerningvärde ökar mängden utrymme mellan tecknen; ett negativt värde minskar utrymmet.

Överordnat ämne: Text och typografi

Styra kerning