Automatisk kerning

Om du vill kerna text som är större än en viss punktstorlek automatikst, visar du panelen Tecken i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera), markera Kerna autom över, och ange ett värde i fältet.

QuarkXPress använder kerningsinformation som är inbyggd i teckensnittet (teckensnittets kerningtabell). En kerningtabell innehåller ett antal teckenpar–t.ex. Ta 2 och ett tillhörande kerningvärde för varje par i tabellen. Du kan inte ändra teckensnittets kerningtabell, men du kan skapa anpassade kerningtabeller för alla teckensnitt i dialogrutan Redigera kerningtabell (menyn Övrigt). I den här dialogrutan kan du anpassa både det horisontella (Medströms) och vertikala (Motströms) mellanrummet i kerningpar.

Överordnat ämne: Styra kerning

Automatisk kerning