Visa osynliga tecken

Alternativet Osynliga tecken (menyn Visa) är alltid användbart vid redigering av text eller finjustering av typografi, eftersom funktionen gör att du kan se vanliga “osynliga tecken” såsom mellanslag, tabbar och styckereturer.

Överordnat ämne: Text och typografi

Visa osynliga tecken