Använda Samla ihop för utskrift:

Så här använder du funktionen Samla ihop för utskrift:

 1. Öppna fliken Teckensnitt i dialogrutan Användning (menyn Övrigt) för att bekräfta att alla teckensnitt finns tillgängliga. Markera sedan fliken Bilder i dialogrutan Användning för att bekräfta att alla importerade bilder länkas till dokumnetet och visar en status som är OK.
 2. Välj Arkiv > Samla ihop för utskrift. Dialogrutan Samla ihop för utskrift visas.
 3. Öppna fliken Samla ihop för utskrift. När du använder den här funktionen skapas en rapport automatiskt. Markera Endast rapport i fliken Samla ihop för utskrift om du bara vill skapa den här rapporten. Om du avmarkerar rutan kan du markera en eller flera av följande rutor:
  • Markera Layout för att kopiera projektfilen till den angivna målmappen.
  • Alternativet Länkade bilder kopierar importerade bildfiler som måste förbli länkade till dokumentet för utskrift i hög upplösning. När QuarkXPress samlar ihop bilder med dokumentet uppdateras sökvägen till varje insamlad bild så att den återger de nya filplatserna i mappen “Bilder” i målmappen.
  • Alternativet Färgprofiler kopierar alla ICC-profiler (International Color Consortium) som är associerade med dokumentet eller importerade bilder.
  • Endast Mac OS:Alternativet Skärmteckensnitt kopierar de skärmteckensnitt som behövs för att visa dokumentet.
  • Endast Mac OS:Alternativet Skrivarteckensnitt kopierar de skrivarteckensnitt som behövs för att skriva ut dokumentet.
  • Endast Windows:Alternativet Teckensnitt kopierar de teckensnitt som behövs för att skriva ut dokumentet.
  Anm: I Mac OS fungerar TrueType-teckensnitt både som bildskärms- och skrivarteckensnitt. Om du bara använder TrueType-teckensnitt i dokumentet, samlar QuarkXPress antingen ihop dem när du markerar Skärmteckensnitt eller när du markerar Skrivarteckensnitt. Om dokumentet använder en kombination av TryeType-teckensnitt och teckensnitt av Typ 1 bör du markera både Skärmteckensnitt och Skrivarteckensnitt så att du kan vara säker på att teckensnitten av Typ 1 samlas in helt och hållet.
 4. Markera Återge bildändringar i fliken Vista, om du vill att eventuella bildeffekter ska läggas in i bilderna före insamlingen. Om den här rutan är avmarkerad samlas bilderna in i sitt originalformat, utan några bildeffekter.
 5. Klicka på Spara.
Anm: När du väljer att samla ihop teckensnitt kommer QuarkXPress även att samla ihop teckensnitt i importerade EPS-filer, om sådana teckensnitt är aktiva på datorn.
Överordnat ämne: Utdata

Använda Samla ihop för utskrift: