Arbeta med svällning

Svällningsfunktionen försöker kompensera för färgpassningsfel genom att expandera ljusa färgområden så att de till viss del överlappar mörkare färgområden. I QuarkXPress kan du skapa automatisk svällning genom att ange förinställda svällningsinställningar på program- och dokumentnivå. Du kan dessutom anpassa svällningen genom att ange specifika svällningsvärden för enskilda färger i förhållande till andra färger, och du kan anpassa svällningen för särskilda objekt i en layout.

Överordnat ämne: Utdata

Arbeta med svällning